Kulczyk Oil Ventures
Kulczyk Oil Ventures

Informacje o kraju

Wydobycie ropy naftowej na Ukrainie rozpoczęto w latach 80. XIX wieku.  Pomimo ujemnego bilansu handlowego w zakresie ropy i gazu, Ukraina jest znaczącym producentem gazu ziemnego. Według „The World Fact Book”, wydobycie ropy naftowej w 2008 r. wyniosło na Ukrainie 101 300 baryłek dziennie, co plasuje Ukrainę na 51. miejscu na świecie. Przy populacji ok. 46 mln, PKB na mieszkańca w 2008 r.osiągnął 7.400 USD. W sektorze naftowym i gazowym na Ukrainie dominują spółki państwowe. Spółki prywatne i zagraniczne coraz częściej szukają możliwości wejścia na rynek ukraiński, do czego coraz aktywniej zachęca rząd Ukrainy w ramach przyjętej strategii energetycznej, której celem jest znaczne zwiększenie produkcji krajowej. Naftogaz jest największą spółką państwową, która zdominowała sektor poszukiwania, wydobycia, przetwarzania, importu, przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego. Jest także właścicielem głównych linii do przesyłu ropy i gazu. Naftogaz zawiera umowy ze spółkami zagranicznymi, w celu przyspieszenia zagospodarowania krajowych złóż węglowodorów.

  • Zasoby eksploatacyjne gazu ziemnego: 980 mld metrów sześciennych
  • Wydobycie gazu ziemnego: 19,3 mld metrów sześciennych

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2010 - dane za 2009 rok